Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

Informujemy, że otrzymaliśmy przesyłkę niezgodną z naszym zamówieniem – brakuje pozycji nr

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że dnia ……………………………………….. otrzymaliśmy przesyłkę niezgodną z naszym zamówieniem z dnia ………………………. br. W dostawie brakuje następujących pozycji: ……………………………. (wymienić których). Prosimy o szybkie ich dostarczenie.

Z poważaniem

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *