Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

W związku z powyższym żądamy natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw i rozwiązania umowy.

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia ……………………………………………………, informujemy, że …………………. (wymienić co), który/ą/e* otrzymaliśmy różnią się od zamawianych przez nas. W związku z powyższym żądamy natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw i rozwiązania umowy. Nasze zobowiązania wobec klientów zmuszają nas do znalezienia innego dostawcy. Ponadto, w przypadku roszczeń naszych klientów zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa wynikającymi stąd kosztami.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • korespondencja handlowa
  • wstrzymanie dostaw
  • rozwiązanie umowy
  • umowa handlowa
  • informacja
  • pismo
  • rozwiązanie umowy handlowej wzór
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *