Zawiadomienie o wymianie podwozia

Zgłoszenie zmiany numeru podwozia / nadwozia lub ramy pojazdu czyli zmiany konstrukcyjne pojazdu

Zawiadomienie o wymianie podwozia - ramy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o wymianie podwozia

Zawiadamiam, iż dnia …. dokonałem wymiany podwozia/ramy* w pojeździe marki …………………….. nr rejestracyjny …………………………………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) …………………………………… .
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ……………….. (seria i numer)
□ karta pojazdu …………………………….. (seria i numer)
□ dowód własności podwozia/ramy …………………….
□ dowód odprawy celnej …………………………. (numer)
□ dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzi podwozie/rama ……… (seria i numer)
□ zaświadczenie z organu rejestrującego skąd pochodzi podwozie/rama ……………………………. (numer)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata …………………………………..

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
  • zawiadomienie o wymianie ramy samochodu
  • zgłoszenie zmiany numeru podwozia / nadwozia lub ramy pojazdu
  • zmiany konstrukcyjne pojazdu
  • wymiana podwozia, rama samochodu
  • zawiadomienie o wymianie podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym
  • wydział komunikacji – zawiadomienia o zmianach w aucie
  • zawiadomienie o wymianie podwozia – zgłoszenie wymiany ramy
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *