Odmowa naprawy gwarancyjnej

Otrzymaliśmy sprzęt do naprawy gwarancyjnej. Odpowiadając stwierdzamy, że naprawa gwarancyjna nie jest możliwa do wykonania z powodu:

Odmowa naprawy gwarancyjnej
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Odmowa naprawy gwarancyjnej

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Otrzymaliśmy od Pana/Pani* …………………………………. (urządzenie, sprzęt) do naprawy gwarancyjnej. Odpowiadając Panu/Pani*, stwierdzamy, że naprawa gwarancyjna nie jest możliwa do wykonania z powodu:

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..

4. ………………………………..

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *