Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Ja, niżej podpisany/podpisana … zamieszkały/zamieszkała … legitymujący/legitymująca … się dowodem osobistym o numerze wydanym przez … dnia … upoważniam do odbioru zaświadczenia

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(urząd)
………………………………………
………………………………………
(wydział)

upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Ja, …………………………………….. niżej podpisany/podpisana*,
zamieszkały/zamieszkała* ………………………………
……………………………………..
legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze
………………………………………………
wydanym przez ………………………..
dnia ……………………….. ,
upoważniam do odbioru zaświadczenia …………………………………………………………………
Panią/Pana* ……………………………………….
zamieszkałego/zamieszkałą* ………………
legitymującego/legitymującą* się dowodem osobistym o nr …………………………….
wydanym przez ……………………………………………………
dnia …………………………………………….. .

………………………………………
(podpis)
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia pdf   Upoważnienie do odbioru zaświadczenia odt   Upoważnienie do odbioru zaświadczenia doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *