Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy

Upoważniam do odbioru dokumentu prawa jazdy osobę

upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(number dowodu osobistego)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(wydział komunikacji)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy

Ja niżej podpisany upoważniam ……………………………………………. , adres zameldowania …………………………………………………………………… , numer i seria dowodu osobistego ………………………………………………………………………….. , do odbioru dokumentu mojego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji …………………….. .

………………………………………
(podpis)

prawo jazdy

pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *