Anulowanie zamówienia z powodu opóźnień

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia w realizacji

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnień w realizacji
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnień w realizacji

Nawiązując do naszego zamówienia numer …………….. z dnia ………… , którego kopię załączamy, informujemy, iż z powodu niedotrzymania przez Państwa terminu realizacji, anulujemy powyższe zamówienie. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do stosownych roszczeń z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

…………………
(pieczątka i podpis)
  • anulowanie zamówienia z powodu opóźnień- wzór pisma
  • jak napisać anulowanie zamówienia z powodu opóźnień?
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *