Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu

Przy składaniu wniosku wymagane są: oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu (przy zagubieniu) oraz

  • stara Karta pojazdu (przy zniszczeniu)
  • dokument dealera potwierdzający wydanie karty pojazdu (przy zagubieniu i kradzieży przed pierwszą rejestracją)
  • dokument potwierdzający wydanie utraconej karty pojazdu (wydaje urząd, który ją wydał)
Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu miejskiego)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu

Wnoszę o wydanie dla pojazdu marki ……………….. nr rejestracyjny …………………………………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) …………………………… wtórnika karty pojazdu ze względu na:

□ zniszczenie
□ zagubienie
□ kradzież

Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ………….. (seria i numer)
□ karta pojazdu ……………………….. (seria i numer)
□ zaświadczenie z policji …………………………………………………… (o kradzieży, z dnia)
□ oświadczenie ……………. (o zagubieniu, z dnia)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata …………….

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
  • karta pojazdu
  • wtórnik karty pojazdu
  • wydanie dokumentów
  • wydział komunikacji
  • urząd
  • rejestracja pojazdu auta samochodu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *