Świadectwo pracy

Pracownik ma prawo do:
1/ wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od jego otrzymania)