Oświadczenie o byciu rodzicami

Oświadczenie składane w zakładzie pracy na potrzeby uzyskania urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego.

Oświadczenie o byciu rodzicami
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko matki)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(imię i nazwisko matki)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Oświadczenie o byciu rodzicami

My niżej podpisani zgodnie oświadczamy, iż jesteśmy rodzicami*

1. ……… (imię i nazwisko) urodzonego/ej dnia …..

2. ……… (imię i nazwisko) urodzonego/ej dnia …..

* w rozumieniu prawa rodzinnego

………………………………………
(podpis matki)

………………………………………
(podpis ojca)

  • wspólne oświadczenie o byciu rodzicami
  • urlop rodzicielski
  • rodzic – oświadczenie o byciu rodzicem
  • opiekunowie dziecka i ich oświadczenia do pracy
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *