Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na reklamację – po zapoznaniu się z opinią Waszej firmy oraz dokonaniu własnych ustaleń jesteśmy zmuszeni do … 

Odpowiedź na reklamację
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Odpowiedź na reklamację

Po zapoznaniu się z opinią Waszej firmy oraz dokonaniu własnych ustaleń jesteśmy niestety zmuszeni do odmowy uznania reklamacji.

Powodem jest fakt, iż ……… (uzasadnienie).

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • reklamacja – odpowiedź wzór dokumentu
Odpowiedź na reklamację pdf   Odpowiedź na reklamację odt   Odpowiedź na reklamację doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *