Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na reklamację – po zapoznaniu się z opinią Waszej firmy oraz dokonaniu własnych ustaleń jesteśmy zmuszeni do … 

Odpowiedź na reklamację
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Odpowiedź na reklamację

Po zapoznaniu się z opinią Waszej firmy oraz dokonaniu własnych ustaleń jesteśmy niestety zmuszeni do odmowy uznania reklamacji.

Powodem jest fakt, iż ……… (uzasadnienie).

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • reklamacja – odpowiedź wzór dokumentu
Odpowiedź na reklamację pdf   Odpowiedź na reklamację odt   Odpowiedź na reklamację doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *