Wniosek o urlop tacierzński dla ojca

Urlop tacierzyński to potoczna nazwa niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego matki. Urlop taki może być wykorzystany wyłącznie przez ojca/opiekuna dziecka. De facto jest to urlop macierzyński dla ojca.

Wniosek o urlop tacierzyński
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(dział firmy)

Wniosek o urlop macierzyński dla ojca

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, który przejmuję od żony …………… (imię i nazwisko), to jest od dnia …………………… do dnia ………………… /wyczerpania* tego urlopu w łącznym wymiarze ………….. tygodni.

Załączniki:

1. Wniosek matki o rezygnację (skrócenie) urlopu macierzyńskiego**

2. Zaświadczenie, że matka dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego po porodzie co najmniej 14 tygodni

 

* niepotrzebne skreślić

** złożyć pracodawcy z niniejszym wnioskiem najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy matki składającej wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego

………………………………………
(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *