Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem

Pracownik nabywa prawo do zwolnienia do opieki nad dzieckiem z chwilą podjęcia pracy i nie jest uwarunkowane przepracowaniem całego roku kalendarzowego. Przysługuje ono również pracownikowi, który wraca do pracy w trakcie roku
kalendarzowego np: po urlopie wychowawczym.

Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(dział firmy)

wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem

Uprzejmie proszę o udzielenie mi w terminie ……… jednodniowego/dwudniowego urlopu do opieki nad dzieckiem.

………………………………………
(podpis)

………………………………………
(pieczątka i podpis pracodawcy)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *