Wniosek o zwolnienie do opieki nad dzieckiem

Pracownik nabywa prawo do zwolnienia do opieki nad dzieckiem z chwilą podjęcia pracy i nie jest uwarunkowane przepracowaniem całego roku kalendarzowego. Przysługuje ono również pracownikowi, który wraca do pracy w trakcie roku
kalendarzowego np: po urlopie wychowawczym.