Zaświadczenie o wykorzystaniu obowiązkowego urlopu po porodzie

Dokument ma za zadanie potwierdzenie jakiegoś faktu. Jest to pismo o innych osobach. Nie jest pismem o sobie. Sekcję „Do kogo” zamieszczamy jeżeli zaświadczenie było konkretną prośbą. Poza tym nie używamy formy przeczącej.

Zaświadczenie o wykorzystaniu obowiązkowego urlopu po porodzie
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(REGON)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zaświadczenie o wykorzystaniu obowiązkowego urlopu po porodzie

Zaświadcza się, że ………………….. (imię i nazwisko), zatrudniona w ……….. (nazwa firmy) na stanowisku …………………………….. korzystała po porodzie z urlopu macierzyńskiego w okresie od dnia …………………………………………. do dnia …………………………………………. to jest …………………… tygodni*.

* co najmniej 14 tygodni

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • wykorzystanie obowiązkowego urlopu po porodzie
  • zaświadczenie
  • podanie o urlop po porodzie
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *