Na wzór  •  Wniosek

Wniosek

Wniosek jest jest swojego rodzaju propozycją, czymś, co się przedkłada, składa, wysuwa do czyjegoś rozważenia i decyzji (akceptacji lub odrzucenia). Składany jest do organów, instytucji lub osób decydujących i dotyczy załatwienia konkretnej sprawy. Wniosek może być przedstawiany w formie ustnej lub pisemnej, może być słuszny, zasadny, błędny, bezpodstawny itd. (na podstawie Słownika języka polskiego). Poniższe wnioski są konieczne.

Jeżeli piszemy pismo w imieniu grupy np "w imieniu mieszkańców bloku" należy załączyć listę z podpisami.

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2014.01.03