Wniosek o urlop ojcowski

§ 2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 3. Do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177 i art. 1831 § 1.

§ 6. Przepisy art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 7, art. 1801 § 2 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 1822. § 1. Przepisy art. 1821 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego dziecko:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 5,

2) w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

  • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
  • podanie o urlop ojcowski
  • wniosek o urlop ojcowski 2013
  • wniosek urlopowy
  • 2 tygodnie urlopu ojcowskiego
  • urlop ojcowski
Pobierz wniosek o urlop ojcowski pdf   Pobierz podanie o urlop ojcowski odt   Pobierz wniosek o urlop ojcowski doc   Pobierz podanie o urlop ojcowski rtf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *