Oświadczenie o przebytych kursach językowych

Uwaga – pamiętajmy, że najważniejsze są daty ukończenia a nie trwania w przypadku ukończonych kursów.

Oświadczenie o przebytych kursach językowych
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Oświadczenie o przebytych kursach językowych

Oświadczam, iż ukończyłem/am* na poziomie

 • początkującym
 • średniozaawansowanym
 • zaawansowanym
 • następujące kursy językowe ……………………………………………………………………………………………………………………………………… w łącznej liczbie ……………….. godzin. Kursy ukończyłem/am w latach ………………………………………………………… .

  Załączniki:

  1. …………………………………………………………

  2. …………………………………………………………

  3. …………………………………………………………

  4. …………………………………………………………

  * niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis)
 • Oświadczenie o przebytych kursach językowych
 • kursy językowe
 • znajomość języków – zaświadczenia
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *