Oświadczenie o ryczałcie od wynajmu

Pismo z decyzją o wyborze ryczałtu jako rodzaju opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Jeżeli działalność rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego oświadczenie należy dostarczyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu. Ewentualnie do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego.

Oświadczenie o ryczałcie od wynajmu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(NIP)
………………………………………
(nazwa urzędu skarbowego)
………………………………………
………………………………………
(adres)

OŚWIADCZENIE O RYCZAŁCIE OD WYNAJMU

Oświadczam, iż w związku z wynajmem lokalu znajdującego się w miejscowości ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (adres) wybieram formę opodatkowania – ryczałt 8,5% od przychodu.

………………………………………
(podpis)
  • oświadczenie o ryczałcie od wynajmu
  • wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu
  • oświadczenie o sposobie rozliczania się z wynajmu
  • urząd skarbowy
  • ryczałt
  • opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów
  • rozliczenie podatkowe
  • wynajem
  • ryczałt od wynajmu
  • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *