Upoważnienie do głosowania na zebraniu

Upoważnienie do głosowania na zebraniu w moim imieniu … zwołanym na dzień …Niniejsze upoważnienie traci ważność po upływie 3 dni od daty zebrania

Upoważnienie do głosowania na zebraniu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Upoważnienie do głosowania na zebraniu

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana/Panią ……………………………………. (imię i nazwisko) legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………………. (seria i numer), wydanym dnia ……………………………………… przez …………………………………………………. zamieszkałego/ą ………………………… (adres) do głosowania w moim imieniu na zebraniu …………………………………………….. (czego dotyczącym) zwołanym na dzień ……………………………………… .

Niniejsze upoważnienie traci ważność po upływie 3 dni od daty zebrania, na które zostało udzielone. Upoważnienie może zostać w każdej chwili odwołane.

………………………………………
(podpis)

Pełnomocnictwo rodzajowe składane na piśmie

Wymagane jest by pełnomocnictwo zostało sporządzone na piśmie. Nie jest konieczne poświadczenie notarialne. Powinno to być tzw. pełnomocnictwo rodzajowe, a nie ogólne. Należy szczegółowo wymienić rodzaje czynności, do których mocodawca upoważnia swojego pełnomocnika tak by uniknąć potencjalnych nieporozumień.

pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *