Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Lista wymaganych a więc niezbędnych elementów na fakturze VAT

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z pewnymi zastrzeżeniami zawartymi w § 12 ust. 10 i 11, a dotyczącymi numerów identyfikacyjnych
 • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz data wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym
 • nazwa towaru lub usługi
 • jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawki podatku
 • suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu
 • kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażona cyframi i słownie

W zawiązku z powyższym wystawienie upoważnienia związanego z podpisem nie jest konieczne jednak zaleca się tworzenie podobnych dokumentów.

 • faktury VAT – upoważnienia do wystawienia
 • brak podpisu na fakturze VAT – pełnomocnictwo
 • upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *