Wniosek o urlop na żądanie

Pracownik winien jest złożyć wniosek o urlop na żądanie najpóźniej w dniu urlopu jednak przed obowiązującą go godziną pracy. Oczywiście warto to zrobić jak najwcześniej jeśli chce się utrzymać profesjonalne stosunki z pracodawcą.

Z oczywistych przyczyn forma pisemna takiego wnisku nie jest wymagana. Ale uwaga.
Jeśli w regulaminie firmy jest zapisany obowiązek składania pisemnych wniosków urlopowych także w przypadku urlopu na żądanie to pracownik musi złożyć taki wniosek.

Uwaga: pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu. Przede wszystkim ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy

Wniosek o urlop na żądanie zawierający powód – w pewnym sensie jest to wersja grzecznościowa.

  • urlop na żądanie
  • urlop na zadanie
  • podanie o urlop na żądanie
  • urlop wypoczynkowy na żądanie
  • „kacowe” – urlop na żądanie – bez powodu
pdf   odt   rtf   doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *