Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek o urlop wypoczynkowy (2szt na A4)
………………………………………
(miejscowość, data)

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w okresie od dnia …………………………… do dnia ………………………… włącznie tj. ……………………………. dni roboczych przysługujących mi w roku ………………..
………………………………………
(podpis pracownika)
Wyrażam zgodę na urlop we wskazanym terminie
………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

Mamy do dyspozycji kolejny szablon z wnioskiem urlopowym (2 szt na stronie podaniowej A4) zawierający sekcję na potwierdzenie od pracodawcy lub osoby posiadającej stosowne uprawnienia w przedsiębiorstwie.

  • druk wniosku urlopowego
  • kiedy złożyć wnioski o urlop wypoczynkowy
  • wzór wniosku urlopowego
  • wniosek o urlop druk
  • wniosek urlopowy wzór
  • urlopy pracownicze – wzory dokumentów
  • wniosek urlopowy druk
  • urlopy oraz inne zwolnienia od pracy
  • podanie o urlop
Wniosek  (2szt na A4) pdf   (2szt na A4) odt   (2szt na A4) rtf   (2szt na A4) docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *