Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Wniosek o urlop macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(stanowisko)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(dział firmy)

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego od dnia ...................................................... do wyczerpania tego urlopu w łącznym wymiarze ..................... tygodni w tym ............................... tygodni przed przewidywaną datą porodu.

Przewidywana data porodu została określona przez lekarza na dzień ...................................................... .
Załącznik: Zaświadczenie lekarskie.

.............................................
(podpis)

Dłuższy urlop macierzńyski od 2013 roku

Urlop macierzyński został wydłużony do 52 tygodni. Na te 52 tygodnie składa się 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego (*patrz ile dzieci), 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wynosi więc 1 rok przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice mogą się przy tym dzielić się urlopem dodatkowym oraz urlopem rodzicielskim.

Długość urlopu macierzyńskiego (do 2012)

Urlop jest uzależniony od liczby urodzonych dzieci więc najczęściej jest to 20 tygodni:

 • 20 tygodni przysługuje po urodzeniu jednego dziecka
 • 31 tygodni – po urodzeniu dwojga dzieci
 • 33 tygodni – urodzenie trojga dzieci
 • 35 tygodni – urodzenie czworga dzieci
 • 37 tygodni – urodzenie pięciorga i więcej dzieci

Ochrona przed utratą pracy

Pracownica w ciąży podlega ochronie i nie może zostać zwolniona z pracy tak w czasie ciąży jak i urlopu macierzyńskiego.

Odpłatność za urlop

Za urlop macierzyński kobieta otrzymuje 100% wynagrodzenia.

Od 2013 r. pensja zostaje zmniejszona do 80% w przypadku pobrania 52 tygodniowego urlopu. Jeżeli chęć 52-tygodniowego urlopu nie zostanie zgłoszona wcześniej to przez pierwsze 6 miesięcy będzie on płatny na 100% a kolejne 6 jako 60% pensji.

Urlop jeszcze przed porodem

Jeśli pracownica chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem - ma prawo wystąpić o to we wniosku - ale w ten sposób skraca się długość urlopu po porodzie.

Dom małego dziecka

Art. 182. Kodeksu Pracy - Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni - patrz zaświadczenie o wykorzystaniu obowiązkowego urlopu po porodzie.


Wniosek o urlop macierzyński pdf   Wniosek o urlop macierzyński odt   Wniosek o urlop macierzyński doc  

Słowa kluczowe

 • W jaki sposób złożyć wniosek o urlop macierzyński?
 • wniosek o 52 tygodniowy urlop macierzyński
 • wniosek o urlop macierzyński
 • macierzyński 2013 wniosek - nowe zasady
 • podanie o urlop macierzyński
 • jak napisać wniosek o urlop macierzyński?

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.09.15