Wniosek o przesunięcie terminu urlopu

Wnoszę o przesunięcie terminu mojego urlopu (określić jakiego) z okresu od …

Wniosek przesunięcie terminu urlopu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(nazwa zakładu pracy)
………………………………………
………………………………………
(dział zakładu pracy)

Wniosek o przesunięcie terminu urlopu

Wnoszę o przesunięcie terminu mojego urlopu ……………….. (określić jakiego) z okresu od ………………………………………… (data) do ………………………………………… (data) w ilości ………………. dni roboczych na okres od ………………………………………… (data) do ………………………………………… (data) w ilości ………………. dni roboczych.
Prośbę swoją uzasadniam tym, że ………………………….. (wymienić).

Załącznik:
1. ………………………..
Uwaga
Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami Art. 164. § 1 K.p.

………………………………………
(podpis)
  • przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego
  • pismo do pracodawcy
  • podanie wniosek o zmianę terminu urlopu
  • zmiana terminu urlopu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *