Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 jest to 4 tygodnie. Od 01 stycznia 2014 długość tego urlopu została zwiększona do 6 tygodni.

Rezygnacja z dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Czy można zrezygnować z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w trakcie jego trwania? Nie

Nota prawna

Art. 1821. § 1. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

1) do 6 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1,

2) do 8 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *