Wniosek o urlop wychowawczy

Kto może ubiegać się o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy może złożyć każdy z opiekunów dziecka. Należy przy tym posiadać:

  • przynajmniej 6-miesięczny staż pracy
  • umowę o pracę
  • dziecko w nie możwe mieć więcej niż 4 lata

Podanie o urlop wychowawczy

Pisemne podanie / wniosek do pracodawcy należy złożyć co najmniej na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Uwaga

Pamiętaj, że pracodawca udziela urlopu nie wcześniej niż 14 dnia od daty otrzymania wniosku.

Podanie o urlop wychowawczy może zostać odrzucone przez pracodawcę, nie później jednak niż w ciągu 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Czy oboje rodziców mają prawo być jednocześnie na urlopie wychowawczym?

Tak. Maksymalnie przez okres 4 miesięcy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *