Wniosek o urlop wychowawczy

Jakie informacje musi zawierać wniosek o urlop wychowawczy?

  • daty początku oraz końca urlopu
  • określenie okresu wcześniej wykorzystanego urlopu na dane dziecko
  • oświadczenie drugiego, prawnego opiekuna dziecka o zamiarze niekorzystania z urlopu wychowawczego w okresie uwzględnionym we wniosku – jeśli 4 miesięczny okres wspólnego urlopu został wykorzystany.

Czy urlop wychowawczy można podzielić na części?

Tak. Urlop wychowawczy można podzielić maksymalnie na 5 dowolnie długie części (do 2013 było to 4). Oczywiście ich łączny wymiar nie może przekroczyć całkowitego limitu. Wnioski na każdą część urlopu wychowawczego należy składać oddzielnie.

Uwaga: w przypadku niewykorzystania 3 lat przysługującego urlopu w ramach 5 złożonych wniosków pozostała część urlopu przepada.

  • wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
  • podanie o urlop wychowawczy
  • wniosek o urlop wychowawczy 2013
  • urlop na dziecko
  • Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy?
  • oświadczenie drugiego rodzica
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *