Zawiadomienie zmiany konstrukcyjne pojazdu

zawiadomienie zmiany konstrukcyjne pojazdu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu – wymiana elementów

Zawiadamiam, iż dnia … dokonałem następujących zmian konstrukcyjnych/wymiany elementów*, zgodnie z ustawą, które zmieniły dane pojazdu zapisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu marki ……………………. nr rejestracyjny …………. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ………………………………….. tj.: …………………………….. .
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

□ dowód rejestracyjny ………………. (seria i numer)

□ karta pojazdu ……………………………. (seria i numer)

□ zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego stwierdzającego, że zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych pojazdów……………………………. (z dnia)

□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)

□ wymagana opłata ………………………………….

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
  • zawiadomienie do urzędu
  • zmiany konstrukcyjne pojazdu
  • zmiana pojazdu- wymagane dokumenty – wydział komunikacji
  • zawiadomienie zmiany konstrukcyjne pojazdu
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *