Oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego

Z tego wynika, że urlop rodzicielski rodzice dzielą między siebie wg uznania. Ze względu na limit całkowitej długości urlopu przypadający na oboje rodziców jego pobranie wymaga złożenia oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze niekorzystania z urlopu rodzicielskiego.

  • oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego
  • oświadczenie ojca dziecka o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego
  • oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego przez ojca wzór
  • oświadczenie rodzica o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego
  • oświadczenie ojca o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego wzór
  • oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego
  • oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *