Reklamacja zwrot uszkodzonego towaru

Reklamacja i zwrot towaru
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Reklamacja i zwrot towaru

Szanowni Państwo,
Dnia ……………………………………. , zgodnie z fakturami otrzymaliśmy zamówiony towar. Niestety, nie spełnia on wymogów przedstawionych w dostarczonym nam wcześniej opisie, jak też jakościowo różni się od otrzymanych próbek. Stwierdziliśmy następujące wady dostarczonego towaru:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
W związku z tak poważnymi usterkami, zamierzamy zwrócić towar w całości na Państwa koszt.
Prosimy o pilne dostarczenie nam instrukcji zwrotu.
Z poważaniem

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *