Oświadczenie o uprawnieniach rodzicielskich i woli korzystania z nich

Nowelizacja Rozporządzenia, która weszła w życie z dniem 05.08.2009 r., zmieniła treść
m. in. § 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c rozporządzenia, który obecnie zawiera odwołanie do
art. 1891 Kodeksu pracy, określającego uprawnienia rodziców lub opiekunów dziecka
wynikające ze sprawowania opieki nad dzieckiem.

Przepis § 6 w/w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nakłada więc na pracownika,
będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, obowiązek złożenia do akt osobowych oświadczenia
o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z przysługujących mu uprawnień, o których mowa
w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2 i art. 188 Kodeksu pracy.

  • Oświadczenie o uprawnieniach rodzicielskich i woli korzystania z nich
  • uprawnienia rodzicielskie
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *