Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Ja, niżej podpisany/podpisana … zamieszkały/zamieszkała … legitymujący/legitymująca … się dowodem osobistym o numerze wydanym przez … dnia … upoważniam do odbioru zaświadczenia

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(urząd)
………………………………………
………………………………………
(wydział)

upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Ja, …………………………………….. niżej podpisany/podpisana*,
zamieszkały/zamieszkała* ………………………………
……………………………………..
legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze
………………………………………………
wydanym przez ………………………..
dnia ……………………….. ,
upoważniam do odbioru zaświadczenia …………………………………………………………………
Panią/Pana* ……………………………………….
zamieszkałego/zamieszkałą* ………………
legitymującego/legitymującą* się dowodem osobistym o nr …………………………….
wydanym przez ……………………………………………………
dnia …………………………………………….. .

………………………………………
(podpis)
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia pdf   Upoważnienie do odbioru zaświadczenia odt   Upoważnienie do odbioru zaświadczenia doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *