Na wzór  •  Upoważnienie  •  Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy

Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy

upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(number dowodu osobistego)
.............................................
(PESEL)
.............................................
(wydział komunikacji)
.............................................
.............................................
(adres)

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany upoważniam .................................................... , adres zameldowania .............................................................................. , numer i seria dowodu osobistego ...................................................................................... , do odbioru dokumentu mojego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji .......................... .

.............................................
(podpis)

Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy pdf   Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy odt   Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy doc  

Słowa kluczowe

  • prawo jazdy - odbiór dokumenu
  • odbiór dokumentów
  • upoważnienia do odbioru

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.13