Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Ja, niżej podpisany/a* … (imię i nazwisko wystawiającego) działając w imieniu … (nazwa firmy) z siedzibą w … (adres) udzielam pełnomocnictwa …

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany/a* …………… (imię i nazwisko wystawiającego) działając w imieniu ………………….. (nazwa firmy) z siedzibą w ……………………… (adres) udzielam pełnomocnictwa …………………………..(imię i nazwisko) do występowania w imieniu …………… (nazwa firmy) z siedzibą w ……………………… (adres) w/do …………………………………………………….. (wymienić zakres pełnomocnictwa lub do czego).
Pełnomocnictwo niniejsze nie zezwala na dalsze przekazywanie pełnomocnictw i jest ważne do dnia ………………………………………………………… ..

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)
Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy pdf   Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy odt   Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy doc
  • upoważnienie do reprezentowania firmy
  • pismo firmowe
  • upoważnienie do reprezentacji firmy wzór
  • pełnomocnictwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>